ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΓΚΛΑΒΕΝΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ - ΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

26ης Οκτωβρίου 8Α
546 27 Θεσσαλονίκη
Τηλ. 2310 512 268 (4 γραμμές)

Κιν. 6945 490 546

Fax. 2310 517 912

e-mail :info@glavenoslaw.com.gr και www.glavenoslaw.com.gr

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ: ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΓΚΛΑΒΕΝΟΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΡΧΕΙΟΥ-ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ: Μαριάννα Λαζαρίνη, Ταμάρα Χασιρίδου 

ΓΛΩΣΣΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ: Αγγλικά, Γερμανικά, Γαλλικά, Ιταλικά, Ρώσικα, Βουλγαρικά, Αλβανικά, Ρουμανικά