ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΓΚΛΑΒΕΝΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
( ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ – ΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ )

Προσφέρουμε υψηλού επιπέδου Νομικές υπηρεσίες σε όλο το φάσμα του Δικαίου.

H ομάδα δικηγόρων, που πλαισιώνει το δικηγορικό γραφείο Χριστόφορος Γκλαβένος και Συνεργάτες-ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ-ΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ, αποτελείται από έμπειρους και εξειδικευμένους δικηγόρους με επικεφαλή και διευθύνοντα το δικηγόρο Θεσσαλονίκης Χριστόφορο Γκλαβένο με έδρα τη Θεσσαλονίκη.

Η ομάδα συγκροτεί έναν από τους κορυφαίους δικηγορικούς οίκους της Βορείου Ελλάδος και διαθέτει στο στελεχιακό δυναμικό της ικανούς δικηγόρους, συνεπικουρούμενους από ευρύ αριθμό δικηγόρων εξωτερικών συνεργατών προσφέροντας υψηλού επιπέδου νομικές υπηρεσίες σε όλο το φάσμα του δικαίου.

Σε μία κοινωνία με διαρκώς αυξανόμενες απαιτήσεις οι δικηγόροι μας, άνθρωποι ικανοί και έμπειροι, δύνανται ανά πάσα στιγμή να διεκπεραιώσουν κάθε υπόθεση, που τους ανατίθεται, παρέχοντας υψηλής ποιότητας νομικές υπηρεσίες.

Το γραφείο συνεργάζεται με πλήθος δικηγόρων συνεργατών σε όλη την επικράτεια της χώρας και σε όλους τους νομούς αυτής.

Επίσης συνεργάζεται με ιατρούς κάθε ειδικότητας και ιατροδικαστές για την διερεύνηση και αποτίμηση των μετατραυματικών συνεπειών ενός ατυχήματος ή των συνθηκών ενός θανάτου ή ενός εγκλήματος ή ενός σοβαρού τραυματισμού, καθώς και τη διερεύνηση των συνθηκών ενός ατυχήματος ή ενός ιατρικού σφάλματος. Επίσης συνεργάζεται με κορυφαίους πραγματογνώμονες-μηχανολόγους μηχανικούς, που αναλαμβάνουν την διερεύνηση και τον ανασχεδιασμό ενός ατυχήματος, καθώς και ερευνητές, που αναλαμβάνουν τη διερεύνηση των αιτιών και των συνθηκών ενός εγκλήματος ή ενός ατυχήματος.

Ακόμη το γραφείο συνεργάζεται με συμβούλους επιχειρήσεων, φοροτεχνικούς και οικονομικούς συμβούλους με περαιτέρω σκοπό το φορολογικό σχεδιασμό, σύσταση, μετατροπή και λύση εταιρειών με τον καλύτερο δυνατό και ωφέλιμο τρόπο για τον εντολέα μας.