ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Eμπορικό δίκαιο και δίκαιο εταιρειών. Σύσταση εταιρειών, λύση εταιρειών, συγχωνεύσεις, εξαγορές, εξυγίανση, εξαγορά επιχείρησης.

Το γραφείο μπορεί να υποστηρίξει εταιρείες με διαρκή νομική συμβουλή από νομικούς συμβούλους, που στέκονται αρωγοί σε κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα και πρωτοβουλία, συνεργαζόμενο με ειδικούς οικονομικούς συμβούλους.

  • Συμβάσεις leasing, franchising, διανομής, αντιπροσωπείας
  • Υποθέσεις δικαίου πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, κατοχύρωση σήματος και πνευματικών δικαιωμάτων
  • Φορολογικός σχεδιασμός, φορολογικές λύσεις
  • Δίκαιο ασφαλιστικών συμβάσεων, εθνικών διεθνών μεταφορών
  • Τραπεζικό δίκαιο
  • Διαιτησία