ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Μισθωτικές διαφορές, εμπράγματο δίκαιο, ακίνητα, αγοραπωλησίες ακινήτων, απαλλοτριώσεις, κληρονομικό δίκαιο, υπερχρεωμένα νοικοκυριά, οικογενειακό δίκαιο, διαζύγια, διατροφές.