Αρχική2022-04-22T08:25:26+00:00

Χριστόφορος Γκλαβένος
Απόφοιτος Νομικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, σπούδασε με υποτροφία, βαθμός πτυχίου άριστα…..
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΠΡΟΦΙΛ

H ομάδα δικηγόρων, που πλαισιώνει το δικηγορικό γραφείο Χριστόφορος Γκλαβένος και Συνεργάτες-Δικηγόροι-Νομικοί Σύμβουλοι, αποτελείται από έμπειρους και εξειδικευμένους δικηγόρους με επικεφαλή και διευθύνοντα το δικηγόρο Θεσσαλονίκης Χριστόφορο Γκλαβένο με έδρα τη Θεσσαλονίκη.

Η ομάδα συγκροτεί έναν από τους κορυφαίους δικηγορικούς οίκους της Βορείου Ελλάδος και διαθέτει στο στελεχιακό δυναμικό της ικανούς δικηγόρους, συνεπικουρούμενους από ευρύ αριθμό δικηγόρων εξωτερικών συνεργατών προσφέροντας υψηλού επιπέδου νομικές υπηρεσίες σε όλο το φάσμα του δικαίου. Σε μία κοινωνία με διαρκώς αυξανόμενες απαιτήσεις οι δικηγόροι μας, άνθρωποι ικανοί και έμπειροι, δύνανται ανά πάσα στιγμή να διεκπεραιώσουν κάθε υπόθεση, που τους ανατίθεται, παρέχοντας υψηλής ποιότητας νομικές υπηρεσίες. Σε μία κοινωνία με διαρκώς αυξανόμενες απαιτήσεις οι δικηγόροι μας, άνθρωποι ικανοί και έμπειροι, δύνανται ανά πάσα στιγμή να διεκπεραιώσουν κάθε υπόθεση, που τους ανατίθεται, παρέχοντας υψηλής ποιότητας νομικές υπηρεσίες.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ

Τροχαίο και εργατικό ατύχημα, θανατηφόρα ατυχήματα, αναπηρίες και σωματικές βλάβες, αδικοπραξίες από παραλείψεις οργάνων του ελληνικού δημοσίου και των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΙΑΤΡΙΚΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ

Τα γραφεία ασχολούνται κατά κύριο λόγο με την υπεράσπιση των δικαιωμάτων θυμάτων ιατρικών σφαλμάτων και των συγγενών τους, αλλά και ιατρών, όταν τούτοι έχουν λειτουργήσει σύμφωνα με το νόμο και τον όρκο του Ιπποκράτη.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Τροχαίο και εργατικό ατύχημα, θανατηφόρα ατυχήματα, αναπηρίες και σωματικές βλάβες, αδικοπραξίες από παραλείψεις οργάνων του ελληνικού δημοσίου και των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Eμπορικό δίκαιο και δίκαιο εταιρειών. Σύσταση εταιρειών, λύση εταιρειών, συγχωνεύσεις, εξαγορές, εξυγίανση, εξαγορά επιχείρησης. Το γραφείο μπορεί να υποστηρίξει εταιρείες με διαρκή νομική συμβουλή …

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Μισθωτικές διαφορές, εμπράγματο δίκαιο, ακίνητα, αγοραπωλησίες ακινήτων, απαλλοτριώσεις, κληρονομικό δίκαιο, υπερχρεωμένα νοικοκυριά, οικογενειακό δίκαιο, διαζύγια, διατροφές κλπ.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Υπεράσπιση δικαιωμάτων του πολίτη στα Διοικητικά Πρωτοδικεία, Διοικητικά Εφετεία της χώρας, καθώς και ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, υποθέσεις δημοσίων υπαλλήλων, δίκαιο δημοσίων συμβάσεων …

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Δικαιώματα εργαζομένων, διεκδίκηση οφειλομένων μισθών, επιδομάτων, υποθέσεις απολύσεων.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Το γραφείο συνεργάζεται με πλήθος δικηγόρων συνεργατών σε όλη την επικράτεια της χώρας και σε όλους τους νομούς αυτής.

Επίσης συνεργάζεται με ιατρούς κάθε ειδικότητας και ιατροδικαστές για την διερεύνηση και αποτίμηση των μετατραυματικών συνεπειών ενός ατυχήματος ή των συνθηκών ενός θανάτου ή ενός εγκλήματος ή ενός σοβαρού τραυματισμού, καθώς και τη διερεύνηση των συνθηκών ενός ατυχήματος ή ενός ιατρικού σφάλματος. Επίσης συνεργάζεται με κορυφαίους πραγματογνώμονες-μηχανολόγους μηχανικούς, που αναλαμβάνουν την διερεύνηση και τον ανασχεδιασμό ενός ατυχήματος, καθώς και ερευνητές, που αναλαμβάνουν τη διερεύνηση των αιτιών και των συνθηκών ενός εγκλήματος ή ενός ατυχήματος.

Ακόμη το γραφείο συνεργάζεται με συμβούλους επιχειρήσεων, φοροτεχνικούς και οικονομικούς συμβούλους με περαιτέρω σκοπό το φορολογικό σχεδιασμό, σύσταση, μετατροπή και λύση εταιρειών με τον καλύτερο δυνατό και ωφέλιμο τρόπο για τον εντολέα μας.

ΔΕΙΤΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Go to Top