ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ

Τροχαίο και εργατικό ατύχημα, θανατηφόρα ατυχήματα, αναπηρίες και σωματικές βλάβες, αδικοπραξίες από παραλείψεις οργάνων του ελληνικού δημοσίου και των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Οι άνθρωποι του γραφείου μας, με επικεφαλή τον δικηγόρο Χριστόφορο Γκλαβένο, μαχόμενο δικηγόρο με πολυετή εμπειρία, διαθέτοντας όχι μόνο εξειδικευμένη γνώση, αλλά και ιδιαίτερη ευαισθησία απέναντι στα θύματα τροχαίων και εργατικών ατυχημάτων, καθώς και στις οικογένειες τους, αντιμετωπίζουν εκάστη υπόθεση όχι μόνο με γνώμονα την οικονομική διεκπεραίωση της υπόθεσης, αλλά και την ηθική δικαίωση των οικογενειών, που έχουν απωλέσει σε ατύχημα προσφιλές άτομο τους, όπως επίσης και την όσο το δυνατόν καλύτερη δυνατή δικαιική αποκατάσταση του προσώπου, που έχει χάσει τη σωματική και βιολογική του ικανότητα ολικά ή εν μέρει.

Η πολυετής εμπειρία του δικηγόρου Χριστόφορου Γκλαβένου στο χειρισμό υποθέσεων αυτού του είδους, καθώς και η ιδιαίτερη ευαισθησία του στον ανθρώπινο πόνο, αλλά και στην αγωνία για το μέλλον ενός θύματος τροχαίου ή εργατικού ατυχήματος ή στενού συγγενούς του, οδήγησε το γραφείο Χριστόφορος Γκλαβένος και Συνεργάτες στο να έχει καταξιωθεί σε πανελλήνιο επίπεδο ως ένα από τα κορυφαία δικηγορικά γραφεία, ασχολούμενο με υποθέσεις τραγικών και σοβαρών τροχαίων ή εργατικών ατυχημάτων, που συγκλονίζουν το πανελλήνιο, αντιμετωπίζοντας τις υποθέσεις αυτές με λεπτότητα, διακριτικότητα, αυταπάρνηση και αφοσίωση.

Το γραφείο αναλαμβάνει τόσο την διεκπεραίωση των αστικών, όσο και των  ποινικών αξιώσεων των θυμάτων τροχαίων και εργατικών ατυχημάτων, συνεπικουρούμενο από ευρύ αριθμό ιατρών, ιατροδικαστών, μηχανολόγων μηχανικών, πραγματογνωμόνων.

Επίσης αναλαμβάνει την διεκπεραίωση υποθέσεων, που αφορούν σε αδικοπραξίες τελούμενες (και εκ παραλείψεως) από όργανα του ελληνικού δημοσίου και των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης {π.χ. θύματα από μη λήψη κατάλληλων μέτρων σε πλημμύρες}.