ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Το γραφείο συνεργάζεται με πλήθος δικηγόρων συνεργατών σε όλη την επικράτεια της χώρας και σε όλους τους νομούς αυτής.

Επίσης συνεργάζεται με ιατρούς κάθε ειδικότητας και ιατροδικαστές για την διερεύνηση και αποτίμηση των μετατραυματικών συνεπειών ενός ατυχήματος ή των συνθηκών ενός θανάτου ή ενός εγκλήματος ή ενός σοβαρού τραυματισμού, καθώς και τη διερεύνηση των συνθηκών ενός ατυχήματος ή ενός ιατρικού σφάλματος. Επίσης συνεργάζεται με κορυφαίους πραγματογνώμονες-μηχανολόγους μηχανικούς, που αναλαμβάνουν την διερεύνηση και τον ανασχεδιασμό ενός ατυχήματος, καθώς και ερευνητές, που αναλαμβάνουν τη διερεύνηση των αιτιών και των συνθηκών ενός εγκλήματος ή ενός ατυχήματος.

Ακόμη το γραφείο συνεργάζεται με συμβούλους επιχειρήσεων, φοροτεχνικούς και οικονομικούς συμβούλους με περαιτέρω σκοπό το φορολογικό σχεδιασμό, σύσταση, μετατροπή και λύση εταιρειών με τον καλύτερο δυνατό και ωφέλιμο τρόπο για τον εντολέα μας.

Φωτεινή Αποστολοπούλου
Φωτεινή Αποστολοπούλου
Μάχιμη δικηγόρος με 25ετή εμπειρία στο τροχαίο ατύχημα, ιδιωτικό ασφαλιστικό δίκαιο και δίκαιο ασφαλιστικών συμβάσεων. Nομικός σύμβουλος ασφαλιστικών εταιρειών. Ενασχόληση επίσης με υποθέσεις οικογενειακού δικαίου, αστικού, εμπορικού και διοικητικού δικαίου. Μεγάλη εμπειρία ακροατηρίων.
Θεόδωρος Σεραφέας
Θεόδωρος Σεραφέας
Μάχιμος δικηγόρος, διανύων 4η δεκαετία δικηγορικής εμπειρίας. Δεινός αγορητής, τεράστια εμπειρία ακροατηρίων. Ενασχόληση με υποθέσεις αστικού και ποινικού δικαίου.
Χαράλαμπος Δανδρής
Χαράλαμπος Δανδρής
Μάχιμος δικηγόρος με 35ετή ενασχόληση με υποθέσεις τροχαίου ατυχήματος, ποινικού, εργατικού, εμπορικού και αστικού δικαίου. Δίκαιο εμπορικών εταιρειών. Πολυετής εμπειρία ακροατηρίων.

Σοφία Ζάρα
Σοφία Ζάρα
Ενασχόληση με υποθέσεις αστικού, εμπορικού και εργατικού δικαίου.
Μαριάννα Λαζαρίνη
Μαριάννα Λαζαρίνη
Ενασχόληση με υποθέσεις αστικού, εμπορικού, επιχειρηματiκού δικαίου.
Δόμνα Μανιάτη
Δόμνα Μανιάτη
Υποθέσεις αστικού και εμπορικού δικαίου, τραπεζικό δίκαιο, εμπράγματο δίκαιο {προσημειώσεις, έλεγχοι τίτλων υποθηκοφυλάκειο}, υπερχρεωμένα νοικοκυριά. Μεταπτυχιακός τίτλος στο αστικό δίκαιο (Γαλλία).
Απόστολος Κοπανίδης
Απόστολος Κοπανίδης
Μάχιμος δικηγόρος εξειδικευμένος σε υποθέσεις ποινικού δικαίου, οικονομικού δικαίου και φορολογικού ποινικού δικαίου. Μεταπτυχιακές σπουδές στο ποινικό δίκαιο.
Ταμάρα Χασιρίδου
Ταμάρα Χασιρίδου
Ασκούμενη δικηγόρος
Σαράντης Τόλιας
Σαράντης Τόλιας
Τεράστια 40 ετή εμπειρία σε αστικό και εμπορικό δίκαιο , καθώς και σε ορισμένες κατηγορίες του Διοικητικού Δικαίου (δημόσια έργα και μελέτες, καθώς και σε πολεοδομικά θέματα).Ειδικότερα δε, στην άσκηση αιτήσεων αναίρεσης στον Άρειο Πάγο (οδικά ατυχήματα) και στο Συμβούλιο της Επικρατείας(δημόσια έργα και μελέτες), επίσης στην άσκηση εφέσεων στο Συμβούλιο της Επικρατείας (επί πολεοδομικών θεμάτων και Γ.Ο.Κ.), καθώς και στην άσκηση αιτήσεων ακύρωσης στο Διοικητικό Εφετείο επί πολεοδομικών θεμάτων και Γ.Ο.Κ.).