ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Υπεράσπιση δικαιωμάτων του πολίτη στα Διοικητικά Πρωτοδικεία, Διοικητικά Εφετεία της χώρας, καθώς και ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, υποθέσεις δημοσίων υπαλλήλων, δίκαιο δημοσίων συμβάσεων, δίκαιο αλλοδαπών, αθλητικό δίκαιο.