ΙΑΤΡΙΚΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ

Τα  γραφεία ασχολούνται κατά κύριο λόγο με την υπεράσπιση των δικαιωμάτων θυμάτων ιατρικών σφαλμάτων και των συγγενών τους, αλλά και ιατρών, όταν  τούτοι έχουν λειτουργήσει σύμφωνα με το νόμο και τον όρκο του Ιπποκράτη.

Σκοπός και φιλοσοφία της δικηγορικής μας ομάδας δεν είναι να δημιουργήσουμε βιομηχανία υποθέσεων ιατρικών σφαλμάτων, αλλά να υπηρετήσουμε πιστά και με πλήρη αφοσίωση τα θύματα των ιατρικών σφαλμάτων και τους συγγενείς τους, όταν εξόφθαλμα ή με προφανή τρόπο έχουν γίνει λαθεμένοι χειρισμοί ιατρών κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους. Επίσης είμαστε αρωγοί στα θύματα ιατρικών σφαλμάτων και στις οικογένειες τους, όταν επιχειρούνται συγκαλύψεις αυτών των σφαλμάτων.