Σημαντικά προβλήματα στη λειτουργία της Δικαιοσύνης καταγράφει έκθεση του Παρατηρητηρίου για το Επιχειρηματικό Περιβάλλον του ΣΕΒ που δόθηκε σήμερα Πέμπτη στη δημοσιότητα και στην οποία περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων προτάσεις για την επιτάχυνση της απονομής Δικαιοσύνης και της επίλυσης διαφορών.

Στην μελέτη του Συνδέσμου Βιομηχανιών και Επιχειρήσεων προτείνεται η εφαρμογή μιας κατάλληλης στρατηγικής, καθώς και η δημιουργία ενός αποτελεσματικού μηχανισμού μεταρρύθμισης για την υλοποίηση 90 μέτρων, θεσμικού και επιχειρησιακού χαρακτήρα, προς την κατεύθυνση της επιτάχυνσης της απονομής της δικαιοσύνης, με βασικούς άξονες την βελτίωση της ταχύτητας επίλυσης διαφορών από το δικαστικό σύστημα, την ενίσχυση των δυνατοτήτων προδικαστικής και εναλλακτικής επίλυσης διαφορών και τη μείωση της δημιουργίας διαφορών, κατά την επαφή του διοικούμενου με τη Διοίκηση.

Παρουσιάζοντας σήμερα τη μελέτη ο Πρόεδρος του ΣΕΒ Θεόδωρος Φέσσας τόνισε πως τώρα που η χώρα βρίσκεται στο μεταίχμιο της εξόδου από την επώδυνη ύφεση, η ανάγκη για την ουσιαστική μεταρρύθμιση του κράτους και ευρύτερα της δημόσιας διακυβέρνησης είναι προϋπόθεση βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης.

Όπως υπογράμμισε για τις επιχειρήσεις, η ταχύτητα επίλυσης των διοικητικών διαφορών και διεκπεραίωσης όλων των δικαστικών διαδικασιών που τις αφορούν (φορολογία, συμβάσεις, διαδικασίες αναγκαστικής απαλλοτρίωσης, πτώχευσης, εξυγίανσης) αποτελεί παράγοντα επιβίωσης καθώς οι υπέρμετρες καθυστερήσεις τις επιβαρύνουν με δυσανάλογο διοικητικό κόστος και κόστος κεφαλαίου, καθυστερούν ή ματαιώνουν επιχειρηματικές πρωτοβουλίες και αποθαρρύνουν την προσέλκυση κεφαλαίων και επενδύσεων από το εξωτερικό.

«Η εμπέδωση του αισθήματος δικαίου μόνο οφέλη θα έχει για την κοινωνία και την οικονομία μας», είπε ο κ. Φέσσας, προσθέτοντας πως ο ΣΕΒ θα στηρίξει κάθε πρωτοβουλία που κινείται προς αυτήν την κατεύθυνση, με συναίσθηση της ευθύνης και του ρόλου του στη νέα εποχή που ξημερώνει για την Ελλάδα.