ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΓΚΛΑΒΕΝΟΣ

Απόφοιτος Νομικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, σπούδασε με υποτροφία, βαθμός πτυχίου άριστα. Τεράστια εμπειρία στο τροχαίο και εργατικό ατύχημα, ιατρικό σφάλμα, ποινικό δίκαιο, αδικοπραξίες. Διευθύνει την δικηγορική ομάδα-δικηγορικά γραφεία Χριστόφορος Γκλαβένος και Συνεργάτες Δικηγόροι-Νομικοί Σύμβουλοι. Νομικός σύμβουλος εταιρειών εμπορικού δικαίου.

Γνώμονας και φιλοσοφία της εργασίας και του οράματος του η ειλικρινής σχέση του με τον εντολέα του, η μαχητική προστασία των δικαιωμάτων των οικογενειών των θυμάτων ατυχημάτων και ιατρικών σφαλμάτων στις δικαστικές αίθουσες, η διαρκής διασφάλιση των συμφερόντων των εντολέων του στις υποθέσεις όλου του δικαιικού φάσματος.